Notulen ALV 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Engboogerd 22 januari 2018. Aanwezig : 21 leden en 3 bestuursleden. 1  Opening : Matthies heet iedereen welkom en opent de vergadering. 2  Notulen 23 januari 2017: Riolering : we weten nog geen datum waarop deze vervangen gaat worden, ook de nutsbedrijven hebben nog geen datum doorgegeven waarop de leidingen vervangen […]

Lees verder