8 november; presentatie 1e schetsontwerp Engboogerd

Op donderdagavond 8 november was de eerste presentatie van het schetsontwerp. De opkomst was goed met ca. 65 bewoners. De gemeente met hulp van Lievense, PIP-partners en Donkergroen gaven een presentatie over hoe het 1e schetsontwerp van de wijk tot stand is gekomen. Vanuit de Placegaming zijn 7 ontwerpeisen opgesteld 7 ontwerpprincipes Engboogerd en samen de […]

Lees verder


Placegames Engboogerd zeer enthousiast ontvangen door de bewoners!

Dinsdag 28 augustus vond de eerste ‘place game’ plaats met zo’n 35 bewoners en donderdag 30 augustus waren er zo’n 50 bewoners van de Engboogerd buurt in Bunnik. De riolering wordt volgend jaar in veel van de straten in de Engboogerd vervangen en dit is meteen een kans om te kijken welke plekken in de wijk […]

Lees verder


Onderzoek wijk Engboogerd door CSO Lievense

Het bedrijf CSO Lievense https://www.lievensecso.com heeft onze wijk gratis een ‘Toolbox’ aangeboden. De Toets & Toolbox van LievenseCSO toetst een plek of gebied aan de hand van drie thema’s, namelijk Basiskwaliteit, Bewegen en Ontmoeten. Deze thema’s zijn vervolgens verder onderverdeeld met bijbehorende criteria.Bunnik toets en toolbox_X

Lees verder


Uitslag enquete rioolvervanging wijk Engboogerd

Enquête Engboogerdbuurt (juli 2018). In de Engboogerdbuurt zijn veel werkzaamheden gaande. Op dit moment worden de gas- en waterleidingen vervangen door Stedin. Begin volgend jaar wordt het rioolsysteem in de wijk vervangen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om, als alle werkzaamheden onder de grond geweest zijn, de openbare ruimte zo in te richten dat het een […]

Lees verder