Bunnik aan Zet: unieke subsidie voor uw buurt, straat of dorp!

Wist u dat er al vanaf 2016 een uniek fonds is dat het mogelijk maakt om burgerinitiatieven te ondersteunen met een (start)subsidie?

Burgers of organisaties die een goed plan hebben voor o.m. het bij elkaar brengen van mensen, het stimuleren van een grotere betrokkenheid tussen inwoners of de leefbaarheid in de buurt te verhogen kunnen een financiële steun in de rug aanvragen via de gemeente.

Hoe werkt het? Beoordeling door burgercommissie. (=Adviescommissie BAZF)

Stel dat u een mooi sociaal project wilt starten voor de buurt, de wijk of de 3 kernen, dan kunt u op de gemeentesite bij het Bunnik aan Zet Fonds* een aanvraag doen, waarin u uw plan in een notendop beschrijft: voor wie, met wie, met welke middelen enz.

Een commissie van 5 burgers uit de 3 kernen bekijkt of uw project voldoet aan de gemeentelijke regeling. Als de aanvraag getoetst en met aanvrager(s) besproken is door de burgercommissie, wordt de uitkomst voorgelegd aan B&W die de aanvraag omzet naar een toekenning (of afwijzing) van een subsidie. Bij een positief advies wordt de subsidie meestal snel overgemaakt naar aanvrager(s).

Een subsidie kan maximaal € 5.000, – bedragen.

Projecten vanaf 2016

Op buurt- en wijkniveau zijn de afgelopen zeven jaar mooie projecten mede mogelijk gemaakt door dit unieke fonds. Maar ook op gemeentelijk niveau zijn door burgerinitiatieven spraakmakende en nog steeds lopende activiteiten met hulp van dit fonds ontwikkeld.

Een kleine greep uit de toegekende projecten door Bunnik Aan Zet Fonds.

De Zomerschool, al 7 jaar actief in juli en augustus

Het maken van warmtescans, destijds uitgevoerd door de Energiegroep Bunnik (nu ECB)

Het meten van fijnstof door vrijwilligers in de wijk Kromme Rijn

Oprichten van een vervoersdienst, “Automaatje”

Het aanleggen van een Kloostertuin door buurtbewoners van de Abdijgaarde in Odijk

Voor Bunnichem-bewoners een project “Muziek om niet te vergeten”

Aanleg van buitenverlichting voor Jeu de boules vereniging in Bunnik

Diverse AED-cursussen voor buurtbewoners

Het oprichten van een succesvol Repair Café in de MFA Bunnik

Het mogelijk maken van een Skatepark voor jongeren bij de MFA, Werkhoven.

*Zoek via Google voor informatie of aanvraag: Bunnik aan Zet Fonds

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *