Notulen ALV 2017

Notulen ALV januari 2017

Aanwezig: 22 leden + 6 bestuursleden

 1. Opening/welkom

Matthies opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij neemt de agenda voor vanavond door.

 1. Doornemen notulen ALV 2016
 • riolering/kuilen in de straten:
  Rick vertelt over de plannen van de gemeente om de riolering te vervangen. Tegelijk met het vervangen van de riolering wil de gemeente de wijk “herstructureren”: nieuwe lantaarnpalen etc. De plannen zijn daardoor wat uitgesteld, namelijk tot medio 2018. Meer info vanuit de gemeente zal volgen.
  Vanwege dit uitstel zijn nu de kuilen in de straten aangepast.
  Het bestuur zit er bij de gemeente bovenop, we willen meepraten.
 • Groene veldje (veldje bij Prikkebeen): Dit is nog steeds actueel. De gemeente wil alle gras tussen de doelpalen (dus niet eromheen) vervangen door kunstgras en twee nieuwe doeltjes. Daarvoor zijn aanvullende financiële middelen nodig. Aan wijkvereniging is gevraagd die bijeen te brengen (met ideeën hoe). Als het budget rond is, dan kan het veldje in de loop van dit jaar aangepakt worden.
  Opmerking: destijds is geld bespaard door de oude doelpalen te laten staan, is daarop gewezen? Bianca: de gemeente schuift nogal met budgetten.
 • Krachtig Krommerijn: is opgegaan in Bruisend Bunnik.
 • Omgeving station: het stukje naast de perrons zijn nog steeds niet afgewerkt. Rick: dit komt door discussie tussen de aannemer en de gemeente.
 • Website van wijkvereniging: hierop zouden nog foto’s moeten komen en ook de nieuwsbrief van 2016 moet er nog op. Ook wordt de agenda niet goed bijgehouden.
 • Boekje Huib van de Vechtlaan is uit. In te zien na de vergadering en te koop bij de boekhandel.
 1. Terugblik op 2016
 • Nextdoor: we hebben al 201 leden in onze wijk
 • NLdoet: voor het snoeien in de wijk en het schilderen in de speeltuintjes was weinig animo dus dat is niet doorgegaan
 • Wijkfeest: het wijkfeest had een grote opkomst en was erg gezellig.
 • Walking dinner: ging niet door vanwege te weinig opkomst. In 2017 gaat het door op 11 februari, je kunt je nog opgeven.
 1. Financiën
 • Willem geeft een overzicht hoe de vereniging er financieel voor staat en een begroting voor volgend jaar.
 • Er is veel geld overgehouden in 2016, straks bespreken we of er plannen zijn voor dit geld.
 • Er zijn 210 leden, waarvan 35 vorig jaar niet betaald hebben ondanks herinneringen.
 • Willem laat op een kaart zien hoe de leden van de wijkvereniging verspreid zijn door de wijk (waar wonen de meeste leden)
 1. Plannen voor 2017
 • Matthies bespreekt de plannen die al op de agenda staan: uitbreiden ledenaantal Nexdoor / 1 of 2 keer Walking Dinner / wijkfeest / NLdoet (invulling nog te bedenken).
 • Matthies vraagt de leden mee te denken. Opbrengst van ideën:
  • een straatspeeldag of andere activiteit voor kinderen
  • klemmen/haken voor aan straatlantaarns om de plastic zakken aan te hangen bij inzameling (voorkomen dat ze door de straat waaien); de gemeente onderneemt daarin geen actie
  • een bloemetje of kaartje voor nieuwe bewoners. Dat doen we al, maar het is prettig als leden ons erop wijzen dat er nieuwe bewoners zijn. We zouden graag straatcoaches hebben, mensen die in hun straat dit soort dingen in de gaten houden
  • klusjes voor ouderen doen op NLdoet-dag
  • een bank (tuinbank) neerzetten op een plek waar veel mensen langskomen/zullen gaan zitten
  • Ragnhild Scheifes is adviseur Duurzame Samenleving van de gemeente Bunnik. Zij houdt zich o.a. bezig met klimaatbevorderlijk inrichten van de wijk; ook wat mensen zelf daarin kunnen doen, bijvoorbeeld bij het opnieuw inrichten van hun tuin. Misschien kunnen we daarmee iets doen? Matthies: Ragnhild heeft daarover al contact met ons opgenomen
  • de milieuwerkgroep van de gemeente (Energiegroep Bunnik) kan een warmtescan van je huis maken
 1. Vragen vanuit de leden
 • Sommige straten hebben bordjes met “whats-app-buurtpreventie”, wat is dit? Dit is een initiatief van de bewoners van die straat, zij hebben een whatsapp-groep met de bewoners en de wijkagent. Rick: is een beetje op z’n retour omdat de wijkagent te veel berichtjes ontvangt.
 • Het huis waar de verenigingsladder staat, staat te koop. We moeten contact opnemen met de nieuwe bewoners of de ladder moet ergens anders worden gestald. Marloes: de ladder kan wel bij ons (Huib vd Vecht 24)
 • Het station voelt wat onveiliger doordat je onder de tunnel door moet en over het perron, en er rijdt nu minder verkeer bij het station dan eerst.
 • Bij Prikkebeen is het donker. Rick: kunnen we meenemen bij overleg over herinrichting met gemeente
 • Komt er een riool voor afvalwater en een voor regenwater? Rick: dat onderzoekt de gemeente zeker, maar er is nog geen definitief plan.
 • Wat kunnen we eraan doen zodat aan de “rechterkant” van de wijk (op het plaatje van de ledenverdeling), Dr. Breveestraat etc, meer mensen lid van de vereniging worden? Bianca: is van oudsher al zo, er is wel vaker geprobeerd om deze bewoners enthousiast te krijgen. Misschien wel een idee om op een veldje daar een keer een activiteit voor kinderen te doen.
 • Is een boekje over de wijk een leuk idee? Ja, maar dan moeten er wel mensen zijn die dat gaan maken.
 • Is het niet leuk om een gebaar te maken naar Prikkebeen omdat de kinderen uit de wijk daar mogen spelen? Rick: misschien een fruitboom aanbieden, Prikkebeen  wil graag wat meer bomen in de tuin.
 1. Afsluiting

Matthies bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Hij sluit de vergadering en opent de nieuwjaarsborrel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *