Ophanghaken voor PMD-zakken

Ophanghaken voor PMD-zakken

Op de ALV eind januari hebben diverse leden aangegeven dat het prettig zou zijn als er in onze wijk haken aan de lantaarnpalen zouden zijn om PMD-zakken (zakken voor plastic, metaal en drinkkartons) aan te hangen. Die haken voorkomen dat deze zakken over de straten waaien.
In omringende gemeentes zijn deze haken door de gemeente opgehangen, maar de gemeente Bunnik heeft aangegeven dit vooralsnog niet te doen.

Het bestuur heeft contact gehad met de gemeente en met RMN (de vuilnisophaaldienst in de wijk). De gemeente heeft aangegeven dat ze de afvalinzameling dit jaar evalueert. Misschien komen er vanuit de gemeente haken aan de lantaarnpalen, of wellicht komt er een PMD-afvalcontainer (naast de papier-, GFT- en restafvalcontainer).

We hebben daarom besloten de evaluatie van de gemeente af te wachten, en niet zelf de haken aan te schaffen. De haken zijn best prijzig, zeker als ze in de loop van het jaar overbodig zouden worden.
Hang de PMD-zakken dus voorlopig aan een hek, of bindt ze aan elkaar om te voorkomen dat ze over de straat waaien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.