Notulen ALV 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Engboogerd 22 januari 2018.

Aanwezig : 21 leden en 3 bestuursleden.

1  Opening : Matthies heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2  Notulen 23 januari 2017:

 • Riolering : we weten nog geen datum waarop deze vervangen gaat worden, ook de nutsbedrijven hebben nog geen datum doorgegeven waarop de leidingen vervangen gaan worden. De gemeente wil een klimaatbestendige wijk starten, er is een mogelijkheid dat wij als pilot gebruikt gaan worden. Het afvalwater en drinkwater worden gescheiden. Gemeente geeft aan dat er een beperkt budget is. Als wijkvereniging houden wij alle ontwikkelingen goed in de gaten. Bewoners worden geïnformeerd via de mail, de website en Nextdoor.
 • Speelveld bij Prikkebeen : In overleg met de gemeente wordt het opknappen van dit speelveld nog even uitgesteld, het heeft geen zin om het nu te vernieuwen. Bij de aanleg van de riolering zal dit veld waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor de opslag van materialen, het zou dus weinig zin hebben het op dit moment helemaal op te knappen.
 • Station : Het station wordt een belangrijk knooppunt richting Uithof. Ook hier zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Er zijn een aantal gesprekken geweest met onder meer de provincie, we hebben echter nog geen verslag ontvangen van dit tweede alliantie gesprek. Ontwikkeling van het stationsgebied is belangrijk voor heel Bunnik, niet alleen voor de Engboogerd.

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de alliantie gesprekken.

 • Website is vernieuwd; tips en artikelen zijn welkom.
 • Boekje Huib v.d. Vechtlaan is inmiddels verschenen.
 • Buurtpreventie : Wijkagent heeft aangegeven dat hij niet meer alle meldingen die via deze apps binnen komen kan bijhouden. Aan een dergelijke app. groep kunnen maar maximaal 80 mensen deelnemen, het lijkt ons zinvoller om Nextdoor te gebruiken, hiermee bereik je meer mensen. Bij onraad gewoon 112 bellen.

3   Gerealiseerde plannen in 2017:

 • Haken v plastic afval : Na het inwinnen van informatie bleek dat de gemeente plannen had om containers voor het plastic aan te schaffen , daarom hebben wij afgezien van de aanschaf van de haken. Bovendien waren er in andere gemeentes negatieve ervaringen met het gebruik van de haken.
 • Welkomst kaarten voor nieuwe bewoners : Deze worden regelmatig verspreid. Graag melden wanneer er nieuwe bewoners in de straat komen wonen, de gemeente geeft deze gegevens niet door i.v.m privacy.
 • Verenigingsladder : Staat op de Engweg, altijd mogelijk voor leden om deze op te halen, informatie staat op de website.
 • Boekje over de hele wijk : kan niet zonder hulp van bewoners gerealiseerd worden.
 1. Terugblik activiteiten :

–     Walk-in diner : heel gezellig en geslaagd !

Pasen : Een grote groep van 60 a 70 kinderen en ouders heeft hieraan deelgenomen , de

eierzoektocht was een groot succes en voor herhaling vatbaar !

 • Wijkfeest in augustus : Een goede opkomst en gezellig .

 

 • AED : Het overleg met BAM hierover is al vergevorderd ; waarschijnlijk wordt er aan de buitenkant van een kantoorgebouw een AED opgehangen, de wijk kan hier dan ook gebruik van maken en het jaarlijks onderhoud neemt BAM op zich.

 

 1. Financiën :

De kascontrole heeft door M.v. Zanten en G. van Dijk plaatsgevonden. De begroting is goedgekeurd. Janneke Bosschert geeft zich op om de kascontrole van komend jaar te verrichten. Het saldo is positief, ledenaantal blijft redelijk stabiel, er zijn nu 211 leden.

 1. Activiteiten 2018:-

Walk-in diner , wijkfeest, Pasen, AED plaatsing, Wijkaanpak gas- water- en riool, tweede alliantie gesprek stationsgebied.

 1. Vragen van leden:

De suggestie wordt gedaan om de website te gebruiken voor de informatie voorziening omtrent de vervanging van de riolering , prima idee gaan we zeker doen !

Vraag hoe de gescheiden waterafvoer in zijn werk gaat. Het is nog niet geheel duidelijk hoe                  het gaat met de duurzaamheid in de wijk . De werkgroep “groen en riolering” gaat met de gemeente in gesprek hierover. We zorgen ervoor dat wij als wijk goed geïnformeerd worden.

Vraag of wij geïnformeerd zijn door de gemeente over het bestemmingsplan Molenweg nu de benzinepomp daar gaat verdwijnen : wij hebben hierover geen informatie ontvangen en nemen deze vraag mee bij het overleg met de gemeente.

Vraag i.v.m. 30 km zone . Een aantal bewoners heeft gevraagd naar de 30 km zone in de wijk. Aan het begin van de wijk staat een 30 km bord, maar dit wordt verder nergens herhaald. Deze vraag wordt meegenomen bij de herinrichting van de wijk.

Vraag wat de pilot duurzaamheid inhoudt zoals eerder genoemd werd. De gemeente richt zich bij deze pilot voornamelijk op de gescheiden waterafvoer en groen. Verdere verduurzaming is nog niet aan de orde.

 1. Prijsvraag winterfoto in de wijk

Helaas zijn er maar twee winterfoto’s binnen gekomen, waarbij die van Bep Derissen er uit sprong, zij mag een bon voor een heerlijke skitaart in ontvangst nemen !

 1. Rondvraag : geen verdere punten.

De vergadering wordt afgesloten en alle leden worden uitgenodigd deel te nemen aan de

Nieuwjaarsborrel !

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *