Update werkzaamheden Engboogerd

Als bestuur hebben we contact gezocht met de gemeente t.a.v. de werkzaamheden in onze wijk. We hebben een aantal vragen gesteld en hieronder zie je de antwoorden vanuit de gemeente:

Geachte mevrouw van der Heijden , beste Lia,

Allereerst excuses voor de late reactie van mijn kant. Dit heeft deels te maken met de crisis waar we met zn allen in zitten. Deels het heeft dit te maken het laten stroomlijnen van verschillende aannemers (nutsaannemers en gemeente aannemer) die daar hen werkzaamheden uitvoeren. Hieronder behandel ik u vraag zover als mogelijk

– Info over de voortgang van de Nuts werkzaamheden: vervanging gas, water electra, hoe is het verloop hiervan ? 

De nutswerkzaamheden lopen flinke vertraging op. Vanaf 2018 zijn zij al bezig om gas, water en elektra te vervangen. Net na ik gecommuniceerd heb met de buurt dat onze aannemer (Pauw) gaat starten met de rioolvervanging heb ik door gekregen dat de nuts nog flinke vertraging gaan oplopen. Tot mijn grote schrik, want de afspraak was dat de Nuts nog voor 2020 geheel klaar zou zijn met de vervangingsopgave in de Engboogerd buurt. De Nutspartijen zijn nog tot eind van dit jaar aan het werk in de wijk Enboogerd buurt. 

– Civiele werkzaamheden : vervanging riool en maaiveld inrichting

Onze aannemer is nog steeds aan het werk. We hebben de planning omgegooid waardoor de nuts haar werkzaamheden ook kan verrichten. De route, planning en fasering van de civiele aannemer worden naar alle bewoners gecommuniceerd in loop van volgende week

– Mogelijke alternatieven voor gebruik van het speelveld: gebruik speelveld stuit op veel bezwaren door bewoners van de wijk 

Er is een klein gedeelte van het speelterrein gebruikt voor een informatiepunt. Deze is nog niet als zodanig ingericht inzake de corona crisis. Helaas kunnen we geen alternatief vinden om voor een informatiepunt. Ik ga er vanuit dat er voldoende speelruimte is voor de kids. 

– Wanneer is het informatie punt bemand en op welke tijden is er iemand bereikbaar ?

De informatiepunt is op dit moment nog niet bemand, dit inzake de corona Crisiswaar we niet willen dat de mensen bij elkaar komen. Wel kan er contact opgenomen worden via Meldpunt@pauwdodewaard.nl of (omgevingsmanager) Marloes Ariens 0488 412369

– Staat waarin de straten door huidige werkzaamheden worden achter gelaten is erg rommelig en levert soms gevaarlijke situaties op , wie houdt hier toezicht op ?

Vanuit de civiele werkzaamheden heb ik een toezichthouder erop lopen die de staat van het werk controleert incl. hoe de straten en afzetting zijn achtergelaten. Voor de nuts partijen is onze nuts coördinator (Joep Krens) het eerste aanspreekpunt.Hij gaat na hoe de nutspartijen de werkzaamheden uitvoeren en achterlaten.

Ik vindt het jammer dat de start van deze werkzaamheden moeilijk lopen, maar ben alles op alles aan het zetten om de werkzaamheden soepel te laten verlopen in de wijk. Mede door de corona crisis is het best lastig om het tempo erin te houden. Ik hoop enig begrip hiervoor. 

Met vriendelijke groet,ing. K. (Kamal) Taouali
Projectleider-Engboogerd

Singelpark 1, 3984 NC Odijk
Postbus 5, 3980 CA Bunnik

( 06 376 444 54
K.Taouali@bunnik.nl
ý www.bunnik.nl
Volg ons op  of 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *