ALV 2024

Tijdens de ALV van 2024 werd het jaar van 2023 geevalueerd. Tevens waren er heren aanwezig uit de Pasmastraat die samen een commissie hebben gevormd om ons samen te helpen de energie-transitie door te lopen in hun straat, in onze wijk en uiteindelijk ons hele dorp.

Hieronder onze presentatie, die van de Pasmastraat en onze notulen.

Hier hun presentatie tijdens de ALV van de wijkvereniging over Warmtenetten;

En de notulen gemaakt tijdens de vergadering;

Tevens werd er nog melding gemaakt dat de Pasmastraat in 2022 een vloerisolatie onderzoek heeft gedaan, dat is ook hier te vinden;