Het bestuur

 

Voorzitter:

Rick Berkhout

Sinds 2012 woon ik samen met mijn vrouw Babette op de Huib Vd Vechtlaan. In december 2015 is onze zoon Stan geboren en oktober 2021 onze dochter Lotte. Ik woon met veel plezier in deze wijk en wil dan ook graag mijn steentje bijdragen. Ik ben werkzaam als projectmanager in de groen-sector en ben gespecialiseerd in de openbare ruimte (groen en sport). Met mijn kennis en kunde wil ik graag de wijk verder helpen.

Penningmeester:

Marloes Theuns

Secretaris:

Erik Baas

Bestuurslid:

Sicco Maathuis

Bestuurslid:

Christiaan van Sprang

Oud Bestuursleden:

Ellen van Beek

In 2015 zijn we vanuit Utrecht verhuisd naar Bunnik. Sindsdien is ons gezin uitgebreid met onze dochters Ien en Jans. We wonen met veel plezier op de Johan de Kruifstraat. In de rol van penningmeester wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het woonplezier en de verbinding tussen bewoners en de Engboogerd.

Matthies van Wijk

In 1997 verhuisden we van Zeist naar de Zuster Spinhovenlaan. Onze oudste zoon ging toen naar de basisschool. Onze kinderen het Domas, Jette en Noud. Alleen de jongste woont nog thuis. We wonen met veel plezier in dit dorp en het is leuk iets voor de wijk te doen. Ik vind het een uitdaging om samen met andere bewoners de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Lia van der Heijden

Sinds 1996 woon ik al in de wijk, samen met mijn man Bert. Het lijkt me leuk om d.m.v activiteiten zoals bijv. het “walking dinner “, buurtbewoners van verschillende leeftijden met elkaar in contact te brengen . Omdat onze zonen inmiddels de deur uit zijn, heb ik tijd om me in te zetten voor de buurtvereniging.

Bianca Grootveld

 

Willem Dabekaussen
Penningmeester van 2016-2019

In 2013 ben ik bij TNO op de Uithof gaan werken en met Fransje en dochter Meike komen wonen op de Deken Heinenstraat. Inmiddels zijn daar Jonas en Loek bijgekomen.

Alexander Rengelink-Fonville
Bestuurslid

Op 15 september 2021 overleed onze wijkbewoner Alexander Rengelink- Fonville op 37 jarige leeftijd. Alexander maakte verscheidene jaren deel uit van het bestuur van de wijkvereniging. Hij was een sociale, actieve man die op zijn eigen, humoristische wijze bijdroeg aan de leefbaarheid in de wijk.

Zo kookte hij onder andere wekelijks voor oudere buurtgenoten die hiertoe zelf niet meer in staat waren. Alexander was mede initiatief nemer van het walk-in diner en hij legde de lat hoog met zijn heerlijke gerechten. Koken was zijn grote hobby ! Wij denken nog vaak aan zijn rake opmerkingen, goede ideeën en betrokkenheid bij alles wat er gebeurde in de wijk. Velen zullen hem dan ook missen !