Verklaring straatnamen

 

Arie van de Heuvelstraat:

Arie Gerardus van de Heuvel (1906-1960) was directeur van de timmerfabriek De Rijn aan de Langstraat en oprichter, bestuurslid en secretaris van de Christelijke Gemengde Zangvereniging De Volharding te Bunnik van 1922 tot 1960. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 11 januari 1962.

 

Deken Heinenstraat:

Albertus Wilhelmus Heinen (1861-1942) was pastoor van de rooms-katholieke parochie Bunnik van 1910 tot 1936 en deken van het dekenaat Montfoort van 1915 tot 1936. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 10 december 1962.

 

Dokter Breveestraat:

Johannes Frederik Gerard Brevee (1889-1950) was gemeentearts van Bunnik, Odijk en Werkhoven van 1910 tot 1946. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 23 juli 1953. Op de foto ziet u Dokter Brevee en Zuster Spinhoven (Zuster Spinhovenlaan).

 

Ds. Pasmastraat:

Hendrik Frans Pasma (1875-1937) was predikant van de hervormde gemeente Bunnik van 1930 tot 1937.  De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 10 december 1962.

 

Engweg:

De weg is genoemd naar de Bunniker eng. Deze eng, voor het eerst vermeld in 1328, maar dan al zeer oud, was oorspronkelijk het complex bouwland van het bisschoppelijk domein Bunnik. Alle andere delen van het domein bestonden toen nog uit weiden en woeste gronden, die gemeenschappelijk bezit waren van de onvrije inwoners van Bunnik. Deze situatie heeft bestaan van de achtste tot de elfde eeuw. De eng werd door een weg verdeeld in de hoge, en de lage eng. Deze weg was de tegenwoordige Provincialeweg / Dorpsstraat en heette sinds de zestiende eeuw ook wel Engweg. De hoge eng lag ten zuiden van die weg tot aan de Groeneweg en de lage eng lag ten noorden tot aan de Woerdelsloot. De huidige Engweg heeft behalve de naam niets met de oude Engweg gemeen. Het is een moderne straat op de voormalige hoge eng, die haar naam dankt aan de wens om het begrip “eng” levend te houden. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 10 december 1962. Op de foto de “Engenoord” aan de toen nog Provincialeweg..

 

De Groeneweg:

Een groene weg was oudtijds een weg, waarop tussen de karresporen gras groeide. De Groeneweg, vermeld sinds 1409, was de zuidelijke begrenzing van de Bunniker eng. Hij liep door tot de Achterdijk. De naam werd na de afschaffing van de wijkindeling in de gemeente Bunnik in 1925 aangebracht op een straatnaambord en daarmee officieel. Bij besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 10 november 1965 werd het gedeelte tussen de rijksweg A12 en de Achterdijk, Tureluurweg genoemd. Op de foto de twaalf Apostelen, waarnaar het industrieterrein is genoemd. De tweede foto de Acht Zaligheden aan de Groeneweg.

 

Huib van de Vechtlaan:

Hubertus Johannes van de Vecht (1886-1969) was raadslid van 1919 tot 1946 en van 1949 tot 1961, en wethouder van 1923 tot 1935 en van 1939 tot 1946 van de gemeente Bunnik. Voorts was hij heemraad van 1919 tot 1947 en voorzitter van 1947 tot 1959 van het waterschap Vechter en Oudwulverbroek. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 11 januari 1962.

 

Jan Oostendorpstraat:

Jan Theodorus Maria Oostendorp (1916-1971) Journalist, was raadslid van 1954 tot 1966 en wethouder van 1958 tot 1966 van de gemeente Bunnik en voorts initiatiefnemer en medeoprichter van de historische kring Tussen Rijn en Lek in 1966. De vroegere naam van de straat was Frobelstraat, vastgesteld door de gemeenteraad van Bunnik bij het besluit van 10 december 1962, genoemd naar Friedrich Wilhelm August Frobel (1782-1852), baanbreker van het kleuteronderwijs. Aan de straat was een christelijke kleuterschool geprojecteerd. De naam werd gewijzigd bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 8 april 1974 in Jan Oostendorpstraat.

 

Johan de Kruijfstraat:

Johannes de Kruijf (1885-1966) geboren en overleden te Bunnik, was beeldend kunstenaar en leraar bouwkunde en perspectief aan de Academie voor beeldende kunsten te Den Haag. Een van zijn leerlingen daar was Anton Pieck. Johannes de Kruijf vervaardigde vele potlood en pentekeningen, aquarellen, ertsen en olieverfschilderijen van Bunnik en omgeving. De naam werd aanvankelijk als Hans de Kruijfstraat vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 10 december 1962.

 

Kerkstraat:

De straat is genoemd naar de in 1940 gebouwde rooms-katholieke kerk. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 23 juni 1953. Op de foto de Kerkstraat in 1995.

 

Kerseboomgaard:

De straat maakt deel uit van het plan De Kerseboomgaard aangelegd op de laatste kerseboomgaard binnen de bebouwde kom van Bunnik. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 27 maart 1995.

 

Maatschapslaan:

De straat is genoemd naar de Maatschap Bunniks Grondbezit, die de weg in 1921 aanlegde als privé-weg. De aanwonenden noemden de weg al gauw Nieuweweg of Victoriaweg. (zie ook Victorialaan) Op 23 februari 1924 verzochten burgemeester en wethouders van Bunnik aan de Maatschap om de weg de naam Maatschapslaan te geven. Dit verzoek werd ingewilligd.  Op de foto de School met den Bijbel aan de Maatschapslaan in 1925.

 

Molenweg:

De weg is genoemd naar de molen van Bunnik, die aan deze weg staat. De oude naam luidde Weg van Arrisbrink, vermeld sinds 1534, ontleend aan de Arrisbrink, een onbebouwd stuk grond van de Bunnikse gemeenschap tussen de huidige Molenweg, Dorpsstraat en de Smalleweg. In de negentiende eeuw maakte de Molenweg deel uit van de provinciale (zand of grind) weg, totdat in 1937 de doorbraak plaats vond tussen beide uiteinden van de Molenweg. De naam werd na de afschaffing van de wijkindeling in de gemeente Bunnik in 1925 aangebracht op een straatnaambord en daarmee officieel.

 

Provincialeweg:

De huidige Procincialeweg te Bunnik was vanouds onderdeel van een van de twee verbindingswegen tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. De andere verbindingsweg was de achterdijk. Meer lokaal waren de benamingen Engweg sinds 1582, omdat de weg over de Bunniker eng liep. Nadat de provincie Utrecht in 1830 besloten had de gehele weg te bezanden, werd de weg meestal Provinciale Zandweg genoemd. De naam Provincialeweg werd na de afschaffing van de wijkindeling in de gemeente Bunnik in 1925 aangebracht op straatnaamborden en daarmee officieel voor de weg tussen Rhijnauwenselaan en de Dorpsstraat.

 

Stationsweg:

De weg is genoemd naar het station Bunnik van de Rijnspoorweg, later Nederlandse Spoorwegen, dat van 1884 tot 1938 aan het zuideinde van deze gelegen was. Vroeger viel de weg onder de benaming Odijkerweg en Provincialeweg. Bij de afschaffing van de wijkindeling in de gemeente Bunnik in 1925 werd aan de weg tussen de Molenweg en het station de naam Stationsweg gegeven. In 1937 werd de weg verlengd door de doorbraak vanaf het kruispunt Molenweg-Smalleweg tot het Kruispunt Molenweg-Dorpsstraat. Op de foto het oude station van Bunnik.

 

Spoorstraat:

De straat is genoemd naar de spoorlijn Utrecht- Arnhem. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 1 maart 1965.

 

Ter Hulstraat:

De naam is ontleend aan de hofstede Ter Hul, vermeld sinds 1320. Ter Hul was met bijbehorende landerijen tussen 1502 en 1802 een eigen bestuurlijke eenheid, als een enclave in Bunnik, onder het kapittel van Oudmunster te Utrecht als (ambachts) heer met de pachter als schout. Vanaf 1497 is met een onderbreking in de zestiende eeuw, de hofstede tot heden toe bewoond door de familie Van Zijl, eerst als pachter en later als eigenaar. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 23 juli 1953.

 

Victorialaan:

De smalle straat gelegen tussen de Kerseboomgaard en de Maatschapslaan, ontleent haar naam aan de voormalige School met den Bijbel ter plaatse, die sinds 1974 de naam Victoriaschool droeg. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 27 maart 1995.

 

Zuster Spinhovenlaan:

Cornelia Geertruida Spinhoven (1898-1987) was wijkverpleegster van het groene kruis in Bunnik van 1927 tot 1960. De naam werd vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van Bunnik van 11 januari 1962. Op de foto het afbreken van de panden aan de Molenweg ten behoeve van de aanleg van de Zuster Spinhovenlaan.

 

De A12:

In 1960 opent Motel Bunnik de deuren. Het betrof een van de eerste MotoResto’s, een wegrestaurant. De komst van het motel betekende in Bunnik de invoering van een 24 uurs-service van het restaurant, en het daarbij gelegen PAM benzinestation. In het hoogseizoen betaalden gasten 11 gulden voor een eenpersoonskamer, en 22 gulden voor een tweepersoonskamer. Een ontbijt koste Hfl. 1,40.