Notulen ALV 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Engboogerd 22 januari 2018. Aanwezig : 21 leden en 3 bestuursleden. 1  Opening : Matthies heet iedereen welkom en opent de vergadering. 2  Notulen 23 januari 2017: Riolering : we weten nog geen datum waarop deze vervangen gaat worden, ook de nutsbedrijven hebben nog geen datum doorgegeven waarop de leidingen vervangen […]

Lees verder


8 november; presentatie 1e schetsontwerp Engboogerd

Op donderdagavond 8 november was de eerste presentatie van het schetsontwerp. De opkomst was goed met ca. 65 bewoners. De gemeente met hulp van Lievense, PIP-partners en Donkergroen gaven een presentatie over hoe het 1e schetsontwerp van de wijk tot stand is gekomen. Vanuit de Placegaming zijn 7 ontwerpeisen opgesteld 7 ontwerpprincipes Engboogerd en samen de […]

Lees verder