Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Buurt- en belangenvereniging de Engboogerd (hierna: de wijkvereniging), gevestigd te Bunnik en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477504. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Naam
  • Adres
  • E-mail

 

Van wie verwerkt onze speelotheek persoonsgegevens?

Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

  • lid wordt van de wijkvereniging

 

Waarvoor verwerkt de wijkvereniging persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de wijkvereniging, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid, de jaarlijkse contributie afhandelen, de nieuwsbrief versturen via e-mail, of informatie verstrekken over activiteiten of ander nieuws gerelateerd aan de doelstelling van de wijkvereniging.

 

Verwerkt de wijkvereniging ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. De wijkvereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. Na opzegging van het lidmaatschap verwijderen wij de persoonsgegevens na 1 jaar.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

De wijkvereniging wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.

 

Inzagerecht persoonsgegevens

Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt contact opnemen met ons via engboogerd@gmail.comvoor:

  • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
  • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
  • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

 

Wijzigingen privacy-beleid

Door lid te worden van de wijkvereniging ga je akkoord met dit privacy-beleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden kunnen dit privacy-beleid raadplegen op de website www.engboogerd.nl.